Carnaval moet wel georganiseerd worden

Carnaval lijkt vaak spontaan te zijn, maar er zit een enorme organisatie achter. Anders "loopt het niet"!

Een groot aantal mensen werkt achter de schermen om alles zo glad mogelijk te laten verlopen. Per elke 10 carnavalsvierders is wel één persoon die in een of andere organisatie zit. Men moet een Prins hebben die als leider van de feestelijkheden optreedt en enkele dagen de gemeente/dorp of stad overneemt van de burgemeester. In "Striepersgat" gebeurt dat altijd op de zaterdag van 't carnaval om 15.00 uur op het bordes van het gemeentehuis.

Carnaval in Striepersgat

Maar wat te denken van het organiseren van de "Vorstenzittingen"; het "tonpraoterstoernooi"; de Hop- en Hofmarjannekes die dansjes instuderen; het "liedjesfestival"; de kinderoptocht op dinsdag; de grote optocht op carnavalszondag; de receptie van zowel de Jeugdprins als de grote Prins; de wagenbouwers; de blaoskapellen die week in week uit oefenen, enz. enz.
Meestal vangen de voorbereidingen al aan direct ná het carnaval dat men net gevierd heeft. Maar 't carnavalsseizoen begint in de volksmond althans, vanaf de 11e van de 11e (11 november dus). 11 Is het "gekkengetal" zegt men wel.
Daarnaast is 11 november ook nog de feestdag van St. Maarten. Men mocht vroeger pas ná "St. Maarten" thuis slachten en dan tot de vasten begon (40 dagen vóór Pasen). Men nam het er dan nog eens goed van door (te) goed te eten en te feesten, want op "Aswoensdag" begon de vastentijd.

Hieronder zien jullie enkele commissies staan die zich bezig houden met allerlei carnavalsactiviteiten:

Commissie Raad van Elf:

Alle leden van de Raad gaan steeds met de Prins mee naar bijna alle carnavalselementen.

Bals en Zittingen:

De Prinsenzitting met de bekendmaking van de nieuwe Prins - vorstenzitting – mini zittingen en boerenbal.

Sponsorcommissie:

Deze beheert het geld dat er in 't carnaval omgaat en dat loopt in tienduizenden euro’s!

P.P. & P.:

Zij zorgt voor de pers, propaganda en promotie d.m.v. de carnavalskrant, voor reclame voor 't carnaval enz.

Technische Commissie:

Alles wat met 't materiaal van de Stichting te maken heeft. Zij zorgt o.a. voor de prinsenwagens, de opbouw toneel bij zittingen e.d.

Optochtcommissie:

Zij verzorgen de ‘grote’ optocht op zondag en de jeugdoptocht op dinsdag.

Commissie Protocol:

Die zorgt voor het carnavalsprogramma, de prinsverkiezing en Striepersgatse onderscheidingen en waakt dat tradities niet verloren gaan.

Jeugdcommissie:

Zij organiseert o.a. de jeugdprinsverkiezing, de jeugdmiddag (één week voor 't eigenlijke carnaval), de jeugdreceptie op de carnavalszaterdag om 16.11 uur in de jeugdresidentie zaal "Old Dutch" en assisteert bij de organisatie van de jeugdoptocht.

Commissie Carnavalsverenigingen:

Leden van deze commissie vormen de link tussen de Striepersgatse carnavalsverenigingen en kapellen & de Stichting Carnavalsviering Striepersgat. Het overleg tussen/met de aangesloten Striepersgatse carnavalsverenigingen en de belangenbehartiging vindt plaats binnen Carnavalsfederatie Striepersgat.

Federatie:

De Federatie vertegenwoordigt een aantal carnavalsverenigingen in Striepersgat. Vroeger werd zij "de Poppenmakers" genoemd ("poppen" is een term uit de tabaksindustrie).

Kortom: er komt heel wat kijken bij het vieren van Carnaval!

Laatste nieuws

12 november 2015
1 november 2015

> Nieuwsarchief <

 • Tampo Techniek
 • Chemdry Tapiclean
 • @vance Maxi Mate
 • Aquadeck
 • Claes
 • De Hofnar
 • Aqua Poolz
 • De administratie
 • AirQuipment
 • Dommelsch
 • Di Lucca Moda
 • In-door
 • Ja reclame
 • Kalb accountants
 • Leeuwendael evenementen
 • Meeus
 • MooiZo
 • MRT Engines
 • OBI
 • Rabobank
 • Reisbureau Valkenswaard
 • Rendus
 • Smits Machinefabriek
 • van Beers
 • van der Toorn
 • van Gorkum
 • van Herk Machinefabriek
 • Fysiotherapie Heesakkers
 • VB Klimaattechniek
 • Verbeek Schoonmaakdiensten
 • Truck Parts Verberne
 • Zwemland
 • SBVG

©2011-2015 Copyrights | proclaimer | credits | login